ἑτερόζυγος

ἑτερό-ζῠγος, ον,
A unevenly yoked, of animals of diverse kind, LXX Le.19.19, cf. Ph. 2.369; of vases, not pairs, PCair.Zen.38.12 (iii B.C.).
2 of the balance, leaning to one side, Ps.-Phoc.15.
II yoked with another, i.e. double, Nonn.D.10.348.
III Gramm., differently formed, A.D.Adv.171.17. Adv. -γως in a different declension, Hdn.Gr. ap. Eust.113.35; also τὰ ὁ. λεγόμενα (e.g. σπουδαῖος, as Adj. of ἀρετή) Procl.in Cra.p.40 P.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ετερόζυγος — η, ο (ΑΜ ἑτερόζυγος, ον) 1. συζευγμένος ή συνδεδεμένος αταίριαστα με κάποιον άλλο 2. (για ζυγαριά) ετεροβαρής, ετεροκλινής νεοελλ. ετεροβαρής, άδικος μσν. συζευγμένος με κάποιον άλλο, ταιριασμένος αρχ. 1. (για αγγεία) αταίριαστος, διαφορετικός 2 …   Dictionary of Greek

 • ἑτερόζυγος — ἑτέροζυξ yoked singly masc gen sg ἑτερόζυξ masc gen sg ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ετερόζυγος οργανισμός — Είναι το υβρίδιο που προέρχεται από την ένωση δύο γαμετών με διαφορετική γονοτυπική σύσταση (παραδείγματος χάριν άνθος κόκκινο και άνθος λευκό). Φέρει δύο διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια στις δύο αντίστοιχες θέσεις ενός ζεύγους ομολόγων… …   Dictionary of Greek

 • ἑτεροζύγως — ἑτερόζυγος unevenly yoked adverbial ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτερόζυγον — ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem acc sg ἑτερόζυγος unevenly yoked neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροζύγοις — ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροζύγῳ — ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτερόζυγοι — ἑτερόζυγος unevenly yoked masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ετεροζυγώ — ἑτεροζυγῶ, έω (ΑΜ) [ετερόζυγος] μσν. διαφωνώ αρχ. 1. (για ζώα) α) είμαι ετερόζυγος, είμαι ζευγμένος με ζώο άλλου είδους β) σύρω με άνιση δύναμη 2. μτφ. συνοδοιπορώ με κάποιον που δεν μού ταιριάζει («μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῡντες ἀπίστοις» μη… …   Dictionary of Greek

 • ετερο- — α συνθετικό λέξεων τής Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής με σημαντική παραγωγικότητα και τρεις κύριες σημασίες: α) «ο ένας από τούς δύο», σε αντίθεση με το αμφι * («και οι δύο») πρβλ. ετερομάσχαλος, ετερόστομος, ετερόφθαλμος κ.ά. β) «άλλος …   Dictionary of Greek

 • ετεροζυγία — η (ΑΜ ἑτεροζυγία) [ετερόζυγος] (κυρίως για πλάστιγγες) η κλίση, η ροπή προς το ένα από τα δύο μέρη (α. «κρούσασαι [αἱ πλάστιγγες] ἀνὰ μέρος ἑκατέρα κατὰ τὴν ἑτεροζυγίαν» β. «ἑτεροζυγία τῆς διανοίας») …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.